یک عده جزو عوامند و قدرت تصمیم گیری ندارند، عوام بودن دست خود من و شماست؛ باید مواظب باشیم که به این درگه نپیوندیم یعنی هر کاری می کنیم از روی بصیرت باشد ، هر کسی از روی بصیرت کار نمی کند عوام است.

لذا می بینیم قرآن درباره پیغمبر می فرمایید: " ادعونی الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی " یعنی من و پیروانم با بصیرت عمل می کنیم، به دعوت می پردازیم و پیش می رویم.پس اول ببینید جزو گروه عوامید یا نه، اگر جزو گروه عوامید به سرعت خودتان را از آن گروه خارج کنید. بکوشید قدرت تحلیل پیدا کنید، تشخیص دهید و به معرفت دست یابید.

عوام یعنی کسانی که وقتی جو به سمتی می رود، آنها هم دنبالش می روند و تحلیلی ندارند. یک وقت مردم می گویند: "زنده باد!" این هم نگاه می کند می گوید: "زنده باد!"؛ یک وقت مردم می گویند: "مرده باد!" این هم نگاهی می کند و می گوید: "مرده باد!"؛ یک وقت جو اینطور است اینجا می آید، یک وقت جو آنطور است آنجا می رود!

فرمایشات حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی)

حـرفـ. آخـ.ر : خدایا ما را همچنان و چه بسا بیشتر و بیشتر در راه ولایت ثابت قدم نگه دار. إن شاءالله. آمین.