اغلب مردم اظهار می دارند که ما امام زمان را از خودمان بیشتر دوست داریم ، حال که اینطور نیست زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشیم باید برای او کار کنیم نه برای خود.  "شیخ رجبعلی خیاط"

 

حـرفـ. دل :دیگر دعای ما با این همه گناه که بالا نمی رود، آقا خودت برای ظهورت دعا کن.