حضرت زهرا (سلام الله علیها) در آخرین روزهای عمرشان به اسما بنت عمیس فرمودند:

می بینی که حال من رو به وخامت است. مبادا پس از مرگم مرا بر چوبی بدون پوشش بگذارید! که بدنم را نمایان سازد. من این وضع را برای زنان نمی پسندم که تنها پارچه ای بر جنازه ی آنها می اندازند به طوری که پارچه، حالت بدن زن را برای کسی که پارچه را می بیند، توصیف می کند.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) زنی عفیف و با حیا بودند و دوست نداشتند در مسیر خانه تا قبرستان جسدشان را بر روی چوبی بنهند و حتی شکل و اندازه پیکرشان در برابر نگاه نامحرمان قرار دهند.

وقتی تابوت آماده شد، دختر گرامی پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) از دیدن تابوت خود لبخندی زدند و فرمودند:

(( این تابوت چه خوب و زیباست! در آن، بدن زن از مرد اصلا" تشخیص داده نمی شود و هیچ وجه بدن نما نیست.))

                                                                                                          (بحار الانوار، ج 43 ، ص 189)

 

 حـرفـ. آخـ.ر : و اکنون وظیفه زنان پیرو حضرت زهرا(سلام الله علیها) در کوچه و بازار و اماکن عمومی چیست؟